• Skrivare för medlemskort, lojalitetskort, passer- och säkerhetskort.
  • Skriver i svart eller i fyrfärg på kortets framsida. Baksidan kan också tryckas.
  • Kan utrustas med tillval för samtidig programmering av magnetremsa
  • De är enkla att använda och ger hög kvalité.