(BarTender)
Flera leverantörer av etikettskrivare får sina Windows-drivrutiner utvecklade av Seagull Scientific som har över 20 års erfarenhet av programutveckling.

(Labelview)
Företaget har flera olika program som används för att hjälpa företag med effektiv informa-tionshantering med hjälp av streck-koder och RFID.
      

(LabelShop)
Företaget är världs-ledande inom utveckling, tillverkning och integrering av system för automatisk datainsamling...

(Designer)
Zebra, som har installerat nästan fyra miljoner skrivare inklusive RFID skrivare och trådlösa mobila lösningar, tillhanda-håller även programvara.